Fremtidens kommune – digital borgerservice og dialog

2011 24. juni

Den megen fokus på kanalstrategier og effektivisering gør det svært at arbejde med åbne dialogbaserede webplatforme i de danske kommuner. Et kommenterbart og dialogorienteret borgerservicesite?

“Aldrig i livet, vi gør alt for at lukke kanaler og så skulle vi til at åbne en ny!!!”

Sådan omtrent tror jeg svaret ville lyde en hel del steder hvis man foreslog, at borgerservicedelen af kommunens hjemmesider skulle lægge op til dialog.

WordPress som kommune cms

Den svenske kommune Staffanstorp har har dog valgt at gå anderledes til værks. Kommunens hjemmeside er opbygget i WordPress og brugerne har mulighed for at rate og kommentere indholdet. Eller som de selv formulerer det:

“Du besöker just nu den senaste versionen av vår webbplats som är en kommunikationsplattform i ständig utveckling. Vi hoppas att du som besökare vill vara delaktig och hjälpa oss att utveckla en bra och funktionell webbplats.”
http://staffanstorp.se/om-webbplatsen/

Muligheden for at kommentere er jo ikke ny, men hjemmesiden har designmæssigt et umiskendeligt blogpræg og det skaber en grundtone af åbenhed – og dialog.

Her er en kommune, der tager borgernes behov alvorligt – og som gerne vil samtalen. Fordi man tror det virker og kan skabe kontinuerlig udvikling og forbedring, i samarbejde med brugerne.

Dialog og digital borgerservice

En tur rundt på siden viser hurtigt, at mængden af kommentarer ikke er overvældende, men der er på den anden side heller ikke rungende tavshed. Der er de oplagte kommentarer der har holdningsmæssig karakter, men også forslag til forbedringer og spørgsmål til brug af kommunens services. Kommentarfeltet bruges som en art tidsforskudt chat og hjælpe-funktion; der spørges – og gives svar og borgerne fastholdes på den digitale kanal:

Staffanstorp er fremtidens kommune hedder det på hjemmesiden.

Det er noget af en mundfuld, men i forhold til deres digitale tilbud har de fat i noget rigtigt. Hjemmesiden er ikke en statisk platform, der skal holde borgene på afstand, men en platform der skal servicere og tilpasse sig borgernes behov – og skabe dialog:

“En webbplats som förändras utifrån dig som medborgare och dina önskemål. En webbplats där du som medborgare kan föra en dialog med kommunen. En öppen, rättfram och tillgänglig webbplats..”
http://staffanstorp.se/om-webbplatsen/

5 reaktioner Læg en kommentar →
 1. juni 24, 2011

  Ja, det på mange måder en fantastisk løsning.

  De han også været så fremsynet, at gøre sitet responsive.

  Check løsningen på en monitor, en tablet-pc og en smarthone, og se det i praksis.

 2. Jesper Overgaard permalink
  juni 24, 2011

  Interessant…. Nu er det jo ikke i sig selv afgørende, at WordPress bruges som CMS – det er jo et fint lille CMS ligesom mange “rigtige” CMS’er også giver mulighed for brugerkommentarer.
  Men det kommunikationsmæssigt spændende og modigt at give brugerne mulighed for at kommentere de autoritative tekster fra det offentlige. Kender mange offentlige institutioner, som ikke ville vove det. Men måske kan det være med til at bygge bro mellem den offentlige verden og omverden i.f.t. terminologi, brugssituationer og behov.

 3. Rune Mejlvang permalink*
  juni 24, 2011

  Hej Jesper
  Tak for kommentaren.
  Er enig, at det er wordpress der er cms er ikke afgørende, men jeg tror nu alligevel, at det umiskendelig blogpræg betyder en hel del. Der er meget signalværdi i valget af wordpress (her er fokus på dialog fremfor let administration). For designet bliver rammesættende for hele min oplevelse af sitet og det gør det muligt at trække på bloguniversets konventioner for dialog og kommentarer – og det virker måske også mindre statisk end mange andre sites.

  Men i princippet adskiller kommentarfunktionen sig jo ikke fra den man finder på en lang række andre hjemmesider – men oplevelsen er anderledes.
  /Rune – Manden fra kommunen

 4. Troels Vinding permalink
  juni 29, 2011

  Hej Rune
  Staffenstorps site ser godt ud og udtrykker en spændende tilgang til en kommunal hjemmeside. Jeg mangler dog nogle digitale selvbetjeningsløsninger. Det nærmeste, jeg er kommet, er link til pdf-blanketter: http://staffanstorp.se/blanketter/
  Hvis det var en dansk kommunal side, skulle der rundt på sitet være adgang til de relevante selvbetjeningsløsninger.

 5. Rune Mejlvang permalink*
  juni 29, 2011

  Hej Troels
  Jeg har ikke været dybt nede i hvordan de håndterer selvbetjeningsløsninger – men jeg har nu fundet en – og det er faktisk en af grundene til, at jeg synes det er interessant – se http://staffanstorp.se/skola/dexter-barnomsorgstjanst-pa-webben/
  – hvor kommentarfeltet både bruges til at indhente borgerinput i forhold til designforbedringer, men også til at “tvinge” borgeren ind i den digitale løsning på en venlig måde.
  Bedste
  Rune

Læg et svar

Bemærk: Du må bruge grundlæggende XHTML i dine kommentarer. Din mail-adresse vil aldrig blive offentliggjort.

Abonnér på dette kommentarfeed via RSS