Digital post på borger.dk

2010 26. maj

På borger.dk kan borgerne nu tilmelde sig tjenesten Post, hvor det er muligt at modtage og sende beskeder til det offentlige, samt modtage den post fra private virksomheder de i dag modtager i e-Boks.

Hvorfor de skulle gøre det er måske et væsentligt spørgsmål – fordelene er ikke klare, vejen til tilmelding ikke let og så har man igennem nogle år forsøgt at lokke borgerne til at benytte e-Boks. Så hvorfor nu en ny digital postkasse?

Fordele for borgerne?

Det er svært at se hvilket udbytte borgerne reelt får af tilbudet p.t.;  jo, de kan modtage digital post fra det offentlige (som de kan det i dag i e-Boks) og så gives der som noget nyt mulighed for, at borgerne kan skrive til – og modtage svar fra – det offentlige via tjenesten Post.

Set fra et borgersynspunkt er det jo oplagt og en selvfølgelighed, at man kan skrive digitalt til det offentlige – men, at det skal ske via Post og ikke via borgerens normale mailbox er måske knap så logisk.
Borgerne skriver allerede digitalt til det offentlige i dag  bare via e-mail (selvom det på borger.dks side om Post hedder: “du vil ikke få mulighed for at sende digital post” (til det offentlige hvis du ikke tilmelder dig).

Arkiv

Et andet salgsargument er, at borgeren har al post samlet i en postkasse, som vedkommende altid vil have adgang til. Og det er jo fint, men borgeren kan godt slette post så merværdien af denne arkivfunktion er noget begrænset. Et komplet arkiv over min kommunikation med det offentlige (og da gerne med tilhørende sagsakter når nu vi er i gang) ville ellers være et væsentlig redskab i forhold til at kunne ligestille borgeren i forbindelse med sager med det offentlige.

Fordele for det offentlige?

Som den aktuelle sag med det offentliges (eventuelle) brug af den nye tjeneste NemSMS viser,så er det ikke let for det offentlige at benytte åbne netværk som sms og mail. Grunden til, at det offentlige har brug for den nye postboks er jo præcis den samme, som gør det svært at benytte NemSMS: næsten al digital kommunikation fra det offentlige skal sendes krypteret, hvis det sker via åbne netværk. Skal den digitale kommunikation mellem borger og myndighed tage fart, er der derfor behov for lukkede kanaler til dette.

Set fra et organisationssynspunkt, er det nu en skræmmende tanke, at åbne en kommunikationskanal som Post for borgerne; mail korrespondence er ofte dyrt og besværligt for de offentlige myndigheder. En fast og bestandig postkasse at kommunikere med er naturligvis en stor fordel. Og hvis borgerne skriver via dokumentboksen, så kan det offentlige i nogen grad kontrollere, at posten sendes til de rette modtagere i organisationen.

En, to – mange – postkasser

Som nævnt modtager en del borgere allerede meddelelser i e-Boks 0g samspillet mellem e-Boks og Post er ikke let at gennemskue for brugeren. En del post kan ses begge steder og handlinger udført i en postkasse slår også igennem i den anden. Slettes et dokument i e-Boks forsvinder det også i Post…det er ikke smart og man kan ærgre sig over, at Post ikke bare er blevet til som en videreudvikling af e-Boks!
Man må også undre sig over, at postkassen ikke bare er gjort til en integreret del af servicen Min side, der allerede findes på borger.dk. Skellet mellem post og Min side er ikke oplagt.

Endelig ville det være rart, hvis jeg som borger, let kunne exportere data til hvilke systemer jeg nu måtte ønske. Det er fint, at det offentlige vil kommunikere sikkert med mig, men hvad jeg bruger mine data til, må være min egen sag.

Nok sure kommentarer – med Post og Min side er der taget vigtige skridt i retning af at gøre borger.dk til en fælles kanal for kommunikation mellem borgere og myndigheder. Og det er en god ting! Kommunerne behøver ikke at bruge ressourcer på egenudvikling af personlige rum og digital post til borgerne, men kan fokusere på rent faktisk at levere data til den fælles løsning. Og borgerne behøver ikke at forholde sig til forskellige løsninger alt efter om indgangen er xxx-kommunen.dk eller borger.dk. Det er billigere for det offentlige og bedre for borgerne!

Endnu ingen kommentarer

Læg et svar

Bemærk: Du må bruge grundlæggende XHTML i dine kommentarer. Din mail-adresse vil aldrig blive offentliggjort.

Abonnér på dette kommentarfeed via RSS