Fremtiden for den kommunale hjemmeside

2010 28. april

Kommunerne bruger mange ressourcer på at udvikle og vedligeholde egne lokal hjemmesider. De udvikler eget design, egen stuktur og eget indhold. Der indkøbes dyre CMS-systemer, uddannes redaktører og opdateres på livet løs. Men hvorfor? Naturligvis har de enkelte kommuner behov for at brande sig selvstændigt. Men store dele af indholdet på de kommunale hjemmesider er stort set identisk – særligt på borgerserviceområdet.

Borger.dk – nu med lokalt indhold
Fra borger.dk kan kommunerne gratis importere en stor del af det borgerrettede indhold. Og med lanceringen af projekt lokalt indhold kan kommunerne nu tilpasse teksterne til lokale forhold i borger.dk´s CMS. Borger.dk har en stab af professionelle redaktører. Det kan kommunerne ikke konkurrere med – og måske giver det slet ikke mening at forsøge. For hånden på hjertet, giver kommunale variationer af det samme indhold værdi for borgerne?

Jeg mener, at svaret er nej. Tvært imod kunne man argumentere for, at det ville være en stor fordel for borgerne, hvis informationen var ensartet stuktureret og formuleret på tværs af kommunerne og andre offentlige institutioner; folk flytter jo.

Datakilderne findes allerede
Samme situation gør sig gældende på en række områder. Hvorfor ikke tænke virk.dk som leverandør af al erhvervsrettet information og hvorfor ikke benytte sundhed.dk som datakilde og håndtere adresser via FOA. Mange kommuner er allerede i gang. På det kulturelle område benytter mange kommuner i dag Kultunauts platform hvor alt indhold oprettes i kultunaut og efterfølgende importeres og præsenteres lokalt.

Tilbage er det lokale (f.eks. foreningsliv, byudvikling, politik) og organisatoriske indhold, som er de eneste stofområder, hvor der er reel variation fra kommune til kommune. Det er samtidig nogle af de stofområder, der i dag ofte lider under manglende ressourcer. Dette indhold skal naturligvis leve videre, men meget gerne i forbedret form. Og måske på helt andre platforme end i dag.

Kommunen er stadig den naturlige indgang
Jeg tror stadig på kommunens hjemmeside som den mest meningsfulde indgang til det lokale. Men det er på tide at gentænke måden det gøres på. Hvorfor bruge energi på ting, der kan automatiseres og håndteres centralt, hvis man i stedet kunne sætte ind i forhold til reel digital borgerinddragelse, bedre markedsføring af services, lokal historiefortælling og ordentlig formidling af politisk indhold.

En stor del indhold vil stadig blive produceret i kommunerne, men ikke med udgangspunkt i den kommunale hjemmeside. I stedet skal der indberettes til centrale løsninger som eksempelvis FOA og SBI, hvorefter kommunerne kan genimportere og evt. berige data. De offentlige data skal i spil – også i det offentlige!

Men hvad så?
Den kommunale hjemmeside er altså ikke død, men drift og udvikling skal foregå udfra et nyt perspektiv. Det er evnen til at integrere eksterne data og services, der er afgørende, ikke egenudvikling. Kommunerne skal lære at holde af de fællesoffentlige portaler; de er datakilder og services, der skal udnyttes på det groveste. Energien skal bruges på at kræve åbne api’er, ensartede datastrukturer og måske på udviklingen af fælles opensourcebaserede CMS’er og komponenter.
Der er penge at spare , det er effektivt og kvalitetsforbedrende!

6 reaktioner Læg en kommentar →
 1. april 28, 2010

  Ja, det er ikke de tekniske barrierer der er største udfordring for et egentligt semantisk web. Som du selv nævner findes udfordringerne andre steder (åbne api’er, standarter osv), men jeg synes du mangler at kigge indad. Jeg oplever i hvert fald at mange, offentlige som private, mangler kompetencer i forhold til den proces der står for døren. Det skal understøttes som det allerførste…

  Stor ros til indlægget og bloggen generelt, det er en spændende at læse om emnerne “indefra”.

 2. Rune Mejlvang permalink*
  maj 2, 2010

  Hej Ask
  Tak for din kommentar.
  Jeg synes nu, at jeg kigger ind, men du har da ret i, at der er mange ting jeg ikke komer indpå: manglende kompetencer, manglende organisatorisk modenhed, manglende politisk vilje og manglende forståelse af hvad det vil sige at være dataleverandør. Som den økonomiske virkelighed ser ud for det offentlige i de kommende år så tror jeg nu nok den skal komme.

  Men det er jo en proces der skal gennemføres på en række planer; interne fagsystemer, der skal tilpasses en mere åben verden, ændrede kontaktformer og en grundlæggende anderledes måde at tænke web på. Det jeg prøver at understrege i mit indlæg er, at der er en række ting, der allerede kan lade sig gøre uden de helt store omlægninger.

  Og så vil jeg da gerne skrive, at oplevet indefra, er det meget få leverandører, der udfordrer den traditionelle måde at gøre tingene på. For det handler jo ikke om at forklare det semantiske web, men om at indarbejde det i konkrete projekter og levere business cases, der understøtter dem. Måske fordi det er teknologier, der også udfordrer leverandørernes måde at drive forretning på (?).

 3. maj 3, 2010

  Ja, der er vist inden tvivl om at du også kigger indad – men var flabet og kommenterede indlægget som var du repræsentant for kommuner generelt! I forhold til leverandørernes ansvar, så har du en væsentlig pointe. Det er også deres ansvar at udfordre, men det kræver overblik og ikke mindst overskud.

  Jeg er i øvrigt HELT enig i dine betragtninger angående tilgængeligheden af løsninger allerede…der er et stort uudnyttet potentiale. Jeg håber helt ærligt at dit indlæg kan være til inspiration for mange – men om ikke andet skal kommunernes fremtidige økonomi nok få sat gang i udviklingen :) Intet er så skidt at det ikke er godt for noget…

 4. Rune Mejlvang permalink*
  maj 3, 2010

  Skiftet skal nok komme, tror jeg. I forhold til borger.dk er det interessant, at hvor det tidligere primært har været de små kommuner, der var interesserede, så hører jeg i dag positive signaler fra flere af de store kommuner.

  Manden fra kommunen er i øvrigt kommet rimeligt godt fra start (tak for RT forleden), men om han har nogen gennemslagskraft ved jeg ikke ;-)

 5. maj 9, 2010

  Er det her ikke nærmest svaret for alle hjemmesider – for organisationer og virksomheder i al fald? Altså jeg skal lave en hjemmeside og jeg tænker:
  1) Hvilket indhold har jeg som er helt unikt og kun kan komme fra mig – og hvordan kan jeg præsentere det bedst?
  2) Hvilket indhold om mit område kan andre lave bedre og kan jeg så embedde det?
  3) Hvilket andet relateret indhold kan jeg finde og embedde på en måde, så min hjemmeside som helhed bliver original og interessant?

  Faktisk har jeg på fornemmelsen er at det i sammensætningen af disse tre punkter, at fremtidens vinderhjemmesider skal findes – og ihvertfald ikke blandt dem der insisterer på at lave alting selv….

 6. Rune Mejlvang permalink*
  maj 11, 2010

  Hej Rune
  Er meget enig; at satse alene på egetproduceret indhold er nok ikke farbar vej.
  For kommuner og lignende organisationer er det vigtigt at fremhæve, at de allerede er leverandører af data til en række systemer, men det udnytttes kun i meget ringe omfang Det er spild af penge og ressourcer!
  /rune

Læg et svar

Bemærk: Du må bruge grundlæggende XHTML i dine kommentarer. Din mail-adresse vil aldrig blive offentliggjort.

Abonnér på dette kommentarfeed via RSS