Fortæl om din oplevelse

2011 31. oktober

“Hjælp os med at lære hvis noget er gået galt”

Der lå sikkert gode intentioner bag da Patientombuddet i september 2011 lancerede en borgervendt løsning til indberetning af utilsigtede hændelser på f.eks hospitaler.

Og en systematiseret indsamling af borgernes oplevelser med og omkring det danske sundhedsvæsen giver da god mening:

“Sundhedsvæsenet kan lære af dem og undgå, at andre bliver udsat for det samme”, som det hedder i Patientombuddets folder “Hjælp os med at lære hvis noget er gået galt”.

Og det er jo godt. Men jeg vil nu alligevel tage Patientombuddet på ordet og fortælle, at noget er gået galt et eller andet sted i processen.

Og for at ingen skal være i tvivl, utilsigtede hændelser er eksempelvis når du:

-får for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl
-falder og brækker armen, fordi der er vådt på gulvet
-får forsinket behandling, fordi blodprøverne er blevet væk.

Så skulle det være på plads.

En utilsigtet hændelse

Materialet der skal markedsføre løsningen er rimeligt. Det er forståeligt og med gode eksempler omend den udbredte brug af ord som “utilsigtede hændelser” og “rapportere” får det til at minde om et brev fra forsikringsselskabet. Hvorfor ikke opfordre borgerne til at “fortælle” om deres “oplevelser” i stedet for?

Og måske det er her det går galt første gang. Både markedsføringsmateriale og selve løsningen bærer tydeligt præg af, at det kun er en ganske bestemt type henvendelser man ønsker at modtage, nemlig rapporter om “utilsigtede hændelser”.

Fra et administrativt synspunkt giver det god mening – det skal ikke bare være en kasse til alskens brok – og det må for guds skyld ikke kunne forveksles med en egentlig klage over behandlingen. For den skal indleveres til anden instans.

Men som borger er det knap så meningsfuldt. Det er ikke uforståeligt eller sort snak, men heller ikke verdens bedste invitation.

Ikke for borgere

Helt galt går det når man klikker på det link, som findes i alt markedsføringsmateriale, linket til www.dpsd.dk eller mere mundret: Dansk Patient-Sikkerheds-Database. For her fortsætter snakken om de utilsigtede hændelser. På forsiden står der:

“Velkommen til Sundhedsvæsenets rapporteringssystem

I dette system kan du rapportere utilsigtede hændelser.

Ved utilsigtede hændelser forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler.”

Forside, www.dpsd.dk
www.dpsd.dk

Som ovenstående screenshot viser, er det ikke den mest indbydende side man lander på. Og frem for alt er det ikke en side, der er målrettet borgere, men professionelle. Her er adgang til flyers, plakater og foldere, men selve indberetningslinket er godt gemt af vejen i menuen.

Finder man indgangen “Rapporter hændelse” er der i første omgang inviteret til lidt administrativt selvsving. Når jeg klikker på “Rapporter hændelse” får jeg endnu en side hvor jeg skal vælge blanket for enten pårørende eller patient.

indberet på www.dpsd.dk

Blanketterne er stort set ens så det kunne let være håndteret mere elegant.

Blanketten er ikke af den værste slags. Der er god hjælp til alle felter, men for en sikkerheds skyld indledes, der endnu engang med 5-10 linjers forklaring på hvad en utilsigtet hændelse nu er for en størrelse.

Kære Dansk Patient-Sikkerheds-Database og Patientombuddet.

Jeg synes , at det er en rigtig god ide med en borgerrettet løsning til indberetning af utilsigtede hændelser i det danske sundhedsvæsen. Jeg er enig i, at man bør forsøge at lære af egne og andres fejl. Og jeg tror det er utilsigtet, at det er blevet lidt for svært at lave en rapportering i jeres system. Men måske man kunne gøre det lidt lettere?

Tak for opmærksomheden.

Én reaktion Læg en kommentar →
  1. november 2, 2011

    Godt og velkomment indlæg Rune. Jeg har faktisk selv tænkt samme tanke omkring flere såkaldte services inden for det danske sundhedssystem (jeg sidder jo også med det til dagligt som webkonsulent på Bispebjerg Hospital). Det er desværre mere reglen end undtagelsen at de borgerrettede services ikke er specielt borger- eller brugervenligt. De har ofte et mere afsenderorienteret sigte, som jeg tror i mange tilfælde afholder patienter og pårørende fra at benytte en service, selvom intentionen fra afsenders side er reel og positiv.

    I det her tilfælde med muligheden for at patienter og pårørende kan indrapportere utilsigtede hændelser via DPSD.dk, så kan jeg ikke være mere enig. Sproget, stilen og hele den måde der kommunikeres på overfor den målgruppen er jo ikke særlig befordrende for det formodede formål om faktisk at få borgerne til at fortælle om episoder ved et hospitalsophold, som ikke har forløbet hensigtsmæssigt. Desværre tror jeg at denne måde at kommunikere på blandt andet kan forklares ved at hele det danske sundhedsvæsen er underlagt en hel masse krav i den såkaldte Danske Kvalitetsmodel (akkreditering). Sat på spidsen så er det primære formål med indberetningen måske ikke direkte at servicere patienter og pårørende, men derimod at leve op til lovgivningen i Den Danske Kvalitetsmodel!

Læg et svar

Bemærk: Du må bruge grundlæggende XHTML i dine kommentarer. Din mail-adresse vil aldrig blive offentliggjort.

Abonnér på dette kommentarfeed via RSS