Demokratiet der blev væk

2010 8. december

Et hurtigt blik på de kommunale hjemmesider viser med al tydelighed, at inddragelse og lokalpolitik ikke er det der fylder mest i bevidstheden, når der udvikles kommunale hjemmesider.

Det politiske indhold er ramt af samme sygdom som så meget andet indhold på de offentlige hjemmesider; det er udviklet og offentliggjort ud fra en forståelse af, at det har værdi i sig selv at gøre ting tilgængelige online. Og selvfølgelig har det det. Jeg mener alt skal online og gerne i brugbare dataformater.

Men kommunerne har forpligtigelser udover det at være dataleverandør.

Hvordan understøtte medborgerskab

For kommunerne udgør den borgernære del af vores demokrati, og har en vigtig rolle at spille i forhold til hvordan det gøres muligt for borgerne at udøve medborgerskab. Og i den sammenhæng er det vigtigt at tænke i formidling – og at tænke i hvordan det lokalpolitiske indhold ikke bare gøres tilgængeligt, men BRUGBART for borgerne.
Den rolle udfylder kommunerne ikke særligt godt online.

Oftest er det lokalpolitiske indhold bare en separat del af hjemmesiden hvor borgeren kan finde dagsordner, referater og lidt information om de lokalt valgte. Og evt. videostreaming af byrådsmøder, hvis det går højt.

Her kan du finde oplysninger om det politiske system i Odense Kommune, politikerne i Odense Byråd samt om de beslutninger byrådet tager.
http://odense.dk/Topmenu/Kommunen/Politik.aspx

Her er samlet informationer om Byrådets medlemmer, byrådsarbejdet samt beslutninger og politik. Det omfatter blandt andet Byrådets og udvalgenes møder samt dagsordener til-og referater fra møderne.
http://www.solrod.dk/cms/site.aspx?p=280

Her finder du oplysninger om den politiske organisation i Gentofte Kommune.
Du kan læse:

* en beskrivelse af Kommunalbestyrelsen
* beskrivelser af de stående udvalg
* dagsordener og referater fra udvalgene
* beskrivelser af de råd og nævn, som Kommunalbestyrelsen har udpeget
* om valg og afstemninger
http://www.gentofte.dk/Om_kommunen/Politik_og_demokrati.aspx

Ovenstående eksempler er hentet fra forsiden af den politiske sektion hos 3 tilfældige kommuner. Det er godt nok ikke sexet. Der er ikke mange opfordringer til deltagelse eller meningstilkendegivelse. Og det kræver stor interesse , og en stor tidsmæssig og intellektuel investering for mig som borger at gøre brug af dette indhold.

Lokalpolitik er ikke interessant

Gennem de sidste par måneder har jeg plaget mine omgivelser med spørgsmål om, hvordan man bedre kan udbrede det lokalpolitiske indhold, og gøre det relevant og brugbart. Jeg har haft gode samtaler, men er ofte stødt på grundholdningen, at folk jo simpelthen er ligeglade og ikke gider. Jeg tror ikke det er rigtigt. Jeg tror på, at interessen findes,  men at der skal gøres en indsats for at hjælpe den på vej.

Gennemskueligt, let, relevant og brugbart

Jeg er ikke stødt på den perfekte løsning, men her følger et par bud på, hvordan det kunne gøres bedre:

 • Gør det lettere at følge politisk håndtering af enkelte emner – børneområdet, ældreområdet, udvikling af det nære lokalområde. Hvorfor ikke præsentere den politiske behandling af daginstitutionsområdet på institutionernes hjemmesider?
 • Kig på mulighederne for deltagelse og meningstilkendegivelse udover stemmekastet hvert fjerde år. Borgerpaneler hvor man spørger til borgernes holdning til dette og hint gør det ikke alene. Det handler om at gøre det tydeligt hvor, hvordan og hvornår borgerne kan inddrages i beslutningsprocesserne.
 • Gør det lettere for borgerne at bruge det politiske indhold i andre sammenhænge. Politik er et fantastisk socialt objekt; folk diskuterer allerede pasningsforhold og folkeskoler alle mulige andre steder end hos kommunen. Vær med til at kvalificere debatten; gør det muligt at “dele” og bruge dagsordenspunkter og beslutningsreferater i andre sammenhænge.
 • Skab gennemskuelighed omkring de politiske processer. Hvem stiller hvilke forslag, hvem stemmer for og imod, er til stede til møderne etc.

Jeg tror ikke, at ovenstående forslag gør det alene; gode forslag og eksempler er velkomne !

4 reaktioner Læg en kommentar →
 1. december 9, 2010

  Vi forsøger at give borgerne mulighed for at være med i processen. Det kræver indsigt og engagement at deltage, når de principielle beslutninger tages. Rigtig mange mennesker vågner først, når vigtige beslutninger bliver meget konkrete, så man kan se, hvad det betyder for et nærområde og dermed for borgernes hverdag – og da er det ofte for sent.

  I Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker vi en helt åben proces om strukturen for plejehjem, skoler og daginstitutioner. I yderste konsekvens kan det betyde nedlægninger. Hvordan får vi bedst en dialog i gang?

  Læs køreplanen http://goo.gl/O3DLS dialogsiden http://goo.gl/Q3Sq2

 2. Rune Mejlvang permalink*
  december 9, 2010

  Hej Tine
  Tak for kommentar og links. Det vil jeg kigge på – ser interessant ud!
  Som jeg skriver så mener jeg ikke at have fundet den perfekte løsning – men jeg tror, at nøglen skal findes i netop de ord du selv bruger – det konkrete, nærhed, dialog og hverdag.
  Skal det lykkes at skabe inddragelse tror jeg, at det er vigtigt at bryde processerne ned i enheder som brugerne kan forholde sig til. At invitere til deltagelse de steder hvor borgerne allerede er i kontakt med kommunen. Og måske det skal være muligt at deltage på forskellige måder og på forskellige niveauer; der skal skabes rum for samtale og dialog, ikke bare høringer – og så skal det være tydeligt, at der rent faktisk er en organisation der lytter, deltager og tager borgerne alvorligt.
  /Rune

 3. december 11, 2010

  Hvad med fx http://www.sammenomaarhus.dk/ ?

  Jeg synes, idéen er ganske udmærket, men det viser sig, at det er svært for borgerne at tænke ud af boksen – men det har selvfølgelig rod i, hvordan de bliver spurgt.
  Se fx http://www.sammenomaarhus.dk/categories/administration

 4. Rune Mejlvang permalink*
  december 13, 2010

  Hej Kristian
  Tak for kommentaren. Er enig; problemet med projekter som Sammen om århus er i høj grad måden der spørges på. På den ene side giver det en meget åben og imødekommende form (og alt andet lige kom der en pæn portion forslag ind), men samtidig tror jeg det er en form, der kan virke begrænsende på mange brugere. Hvorfor ikke hjælpe brugerne på vej ved at præsentere mulige scenarier eller opstille rammer der er mere konkrete?
  /Rune

Læg et svar

Bemærk: Du må bruge grundlæggende XHTML i dine kommentarer. Din mail-adresse vil aldrig blive offentliggjort.

Abonnér på dette kommentarfeed via RSS