Mens vi venter på brugerne og den store gevinst

2010 2. december
af Rune Mejlvang

Annoncering er et sjældent benyttet redskab i kommunerne. Eller det vil sige: Der bruges rigtigt mange penge på informationsannoncer og omtale af biblioteksarrangementer i de lokale medier.  Online markedsføring af eksempelvis selvbetjeningsløsninger bruges derimod kun i meget begrænset omfang.

Man laver måske en pressemeddelelse og en annonce ved lancering. Nusser lidt om hjemmesiden, så den ser pæn ud.
Og i stedet for at lave en massiv og aggressiv markedsføringskampagne, så sætter man sig og venter man på brugerne.

Men de kommer ikke…

Det koster penge at spare penge

Ovenstående er selvfølgelig lettere karikeret, men måske det var værd at kigge på, hvordan de digitale løsninger markedsføres.  Annoncering på Google kunne være et let sted at starte i forsøget på at få borgerne guidet til det offentliges selvbetjeningsløsninger. For selv om det koster penge kunne det være en god forretning.

Beregninger fra Københavns Kommune har vist, at der er op imod 100 kr. at spare når en skriftlig henvendelse konverteres til en henvendelse via en digital selvbetjeningsløsning. Er skiftet fra telefonisk henvendelse til digital selvbetjening er besparelsen i omegnen af 35 kr.

Annoncering og optimering

Besparelserne er altså store, så store at det nok var nogle annoncekroner værd at få flyttet borgerne fra en kanal til en anden. En kombination af målrettede kampagner, fortløbende annoncering, søgemaskineoptimering og optimerede landingssider kunne være et skridt på vejen.

Man skal nok ikke forvente mirakler. Men pointen er, at det kunne give god mening hvis kommunerne var mindre fokuserede på den store hypotetiske besparelse, der kommer til udtryk i regneeksemplet fra København – og i stedet fokuserede på at få folk til at benytte løsningerne.
For måske giver regnestykket fra København slet ikke mening. Måske online selvbetjening er dyrere end regnestykket umiddelbart viser.

Mange små gevinster er  bedre end ingen gevinst

For hvad nu hvis det koster 5 eller 15 kr. i markedsføring at få en borger flyttet fra telefonen til selvbetjeningen? Selve transaktionen er måske billigere, men markedsføringsudgifterne er langt højere end hvad man er vant til . Er besparelsen en 50’er, så er de jo godt givet ud – hvis man altså kan flytte tilstrækkelig mange borgere.

Bare at vente på brugerne og den store gevinst giver ingen mening. Og den er udeblevet indtil videre.

2 reaktioner Læg en kommentar →
 1. december 2, 2010

  Enig!

  Der er for lidt (taktisk og operativ) fokus på få folk til at selvbetjene sig. Hvor mange kommuner kan række hånden op, når spørgsmålet går på om SEO er en teknik, man benytter for at få borgerne ledt ind på de rette undersider?

  Og ja, annoncekronerne går desværre til diverse bekendtgørelser og annonceringer i dagspressen. Kunne man ikke overveje, om han ikke blot kan henvise til hjemmesiden omkring bekendtgørelser om det ene og det andet, og så bruge annoncekronerne fornuftigt? Nemlig markedsføring af selvbetjeningsmulighederne.

  Kort sagt, mere forretningstænkning i det kommunale Danmark.

 2. Trine Egeberg Elkjær permalink
  december 16, 2010

  @Henrik: Jeg vil lige nævne et eksempel på, at vi i Aalborg Kommune er i fuld gang.
  1. november flyttede vi langt størstedelen af vores lovpligtige annoncer (om lokalplaner, miljøgodkendelser, landzonetilladelser) osv. til http://www.aalborgkommune.dk/annoncer.

  Det er sådan, at lovgivningen indenfor områderne ikke altid følger med mediebilledet. Desværre. F.eks. er der i flere af de lovgrundlag, som vi administrerer efter, krav om, at offentlig annoncering sker i avisen. Det ønsker vi at lave om på! – derfor har vi brugt Regeringens Udfordringsret og har fået grønt lys til at lave et forsøg, med digital annoncering. Vi er i fuld gang og har allerede nu rigtig gode erfaringer med den digitale annoncering.

  Hvis du er interesseret, kan du se annoncerne på http://www.aalborgkommune.dk/annoncer. Og hvis du vil læse om forarbejdet hertil, er der masser af spændende læsning på http://www.aalborgkommune.dk/udfordringsret.

Læg et svar

Bemærk: Du må bruge grundlæggende XHTML i dine kommentarer. Din mail-adresse vil aldrig blive offentliggjort.

Abonnér på dette kommentarfeed via RSS