Hovedindgangen til det offentlige

2010 17. november

Nu var jeg hård ved IT- og telestyrelsen og Bedst på nettet forleden, så nu er det tid til en mere positiv vinkel. For jeg kan lige så godt indrømme det – jeg er blandt dem, der synes godt om borger.dk. Ikke nødvendigvis som konkret platform, men som forståelsesramme for hvordan udviklingen af offentlig web og it bedst kan udvikles.

En logik – en indgang

Man kan diskutere opbygning, design og den slags, men en samlet indgang til det offentlige, tror jeg, er en god ide. Eller mere præcist, så tror jeg, at det er en god ide, at den offentlige udvikling af borgerrettede tjenester sker med udgangspunkt i borger.dk.

Det har en række fordele

  • det vil sikre ensartethed i løsningerne – både i forhold til logik og design.
  • der vil kun være en platform, der skal markedsføres.
  • borgeren behøver kun at kigge et sted.
  • alle borgere møder samme information og samme tilbud
  • myndigheder kan, hvis de ønsker det, importere løsninger og information fra borger.dk (ja, hvorfor ikke lade private aktører have samme mulighed?)
  • i stedet for at udvikle 98 ens kommunale selvbetjeningsløsninger, så kan man udvikle én – måske ikke til en hundrededel af prisen, men det er da en sært omvendt logik der er på spil i øjeblikket; 98 kommuner indkøber den samme løsning – og udstiller den så efterfølgende på borger.dk.
    Ofte er virkeligheden sådan, at kun en delmængde af kommunerne tilslutter sig en løsning. Så udover det dumme i at betale flere gange for samme vare, så afskæres mange borgere i dag fra en række selvbetjeningsmuligheder.
  • udvikling med udgangspunkt i en platform kunne sikre ensartede offentlige data der kunne bruges af andre og i skabe værdi i andre sammenhænge.

annonce for borger.dk på eb.dk

Screenshot fra eb.dk – med annonce for borger.dk: “På borger.dk ordner du alt mellem…”

Hvor bliver brugerne af

Dwarfs undersøgelse af de kommunale hjemmesider understreger behovet for anderledes måder at tænke offentlige selvbetjeningsløsninger på. Borgerne har brug for overblik, enkle indgange og stringens. Udvikling med udgangspunkt i en fælles platform kunne sikre dette.

Men der er jo ingen der bruger borger.dk, er der sikkert nogle der vil indvende. Og det er korrekt, at besøgstallene for borger.dk p.t. ikke er imponerende – men de konkurrerer jo også med en hulens bunke myndigheder på nettet. Og så tror jeg, at det er en indgroet vane hos mange mennesker, at kommunen, rådhuset og borgerservicecentret er hovedindgangen til de borgernære dele af den offentlige sektor. Men jeg tror også, at det er noget der er under forandring. I en mere og mere digital verden vil den adfærd ændre sig.

For de yngre borgere, vil Google ofte være hovedindgangen til verden – og til det offentlige. Og ærligt talt er det meget lettere for mig at google “sygesikringskort” og lande hos borger.dk end det er at søge efter “sygesikringskort københavns kommune”. Og jeg er fuldstændig ligeglad med hvor den service kommer fra.

Endelig er der andre succeskriterier for borger.dk end den rene borgeranvendelse. Hvor mange offentlige myndigheder benytter platformens tilbud og hvordan? Når kommunerne eksempelvis importerer tekster bliver borger.dk’s impact meget større end det umiddelbart ser ud til.

Nærhed og lokalt indhold

Selvfølgelig er der grænser for hvor meget borger.dk kan og skal favne.
Det lokalpolitiske indhold er lokalt, skal være tæt på borgerne -og  gerne meget tættere på end det er i dag. Mine børns daginstitutioners skal ikke være på borger.dk. Men relevante  selvbetjeningsløsninger fra borger.dk måtte da hellere end gerne være eksponeret på institutionernes hjemmesider.
Kort sagt så skal det offentlige være hvor borgerne er og det kræver fælles logik og infrastruktur.

Dialog og samtale

Jeg mener, at de kommunale hjemmesider har en fremtid, men de skal være anderledes end de er i dag. Digitaliseringen af borgerservicefunktionen er kritisk vigtig for alle kommuner – og den opgave tror jeg løses bedst i fællesskab. Det ville gøre det lettere for borgerne og billigere for kommunerne. Kommunen er stadig en naturlig samtalepartner for borgerne, for det er oftest kommunerne der sidder på sagsbehandlingen. Derfor er det netop i forhold til samtalerne og dialogen, at kommunerne skal være stærke på nettet.

Men fuld fart på borger.dk! Der er meget der kunne gøres bedre, ja, skræmmeeksempler på store offentlige projekter er der nok af og der er en del praktiske og politiske udfordringer. Men jeg tror, at det vil give bedre løsninger til borgerne. Borger.dk skal ikke være et centralistisk monster, men en open source platform for det offentlige for ideer og løsninger bliver til og bliver genbrugt..

Læg et svar

Bemærk: Du må bruge grundlæggende XHTML i dine kommentarer. Din mail-adresse vil aldrig blive offentliggjort.

Abonnér på dette kommentarfeed via RSS