Tilgængelige retningslinjer?

2010 7. maj

Manden fra kommunen er i det nørdede hjørne og skriver om webtilgængelighed som kommentar til et blogindlæg af Ask Hybel.

Da jeg i 2007 var med til at udvikle frederiksberg.dk for Frederiksberg Kommune tror jeg, at vores leverandører til tider opfattede vores krav til tilgængelighed som lige lovligt idealistiske; sådan er det ikke helt længere. I dag er der væsentligt mere fokus på at leve op til tilgængelighedskravene hos en stor del af de offentlige institutioner.

I 2007/2008 var det W3C’s krav i WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines) der skulle leves op til og det gav nogle rimeligt klare pejlemærker for udviklingsarbejdet. I dag er det WCAG 2.0 der er gældende standard og det er på en række områder væsentligt sværere at gå til.

WCAG 2.0
De tekniske krav i WCAG 1.0 var til tider svære at leve op til, men der var i det mindste en relativt klar facitliste som man kunne støtte sig til.

I følge WCAG 2.0 skal teknologier anvendes på en måde der “understøtter tilgængelighed” – det vil sige på en måde der understøttes af en ikke nærmere defineret gruppe af browsere, operativsystemer og assisterende teknologier. Men hvilke systemer og teknologier der skal understøttes gives der ikke et klart svar på. Tvært imod så understreges det, at det afhænger af i hvilken kontekst teknologien bruges; er det et arbejdsredskab for en snæver grupper eller er det en offentlig hjemmeside?

Men hvordan?
Ovenstående giver på den ene side større frihed, men på den anden side er det en stor og vanskelig analyseopgave, der pålægges den enkelte institution. Og det er en opgave de færreste offentlige institutioner er i stand til at løfte alene. Der er derfor et stort behov for vejledninger og en præcisering af præcis hvilke retningslinjer der er gældende for offentlige danske hjemmesider hvis WCAG 2.0 skal blive tilgængelig og operationel i bred forstand.

It- og telestyrelsens præcisering af hvordan PDF skal benyttes er et godt eksempel på hvilken form for vejledning der skal til. Vejledningen anviser hvilket format der skal benyttes og hvordan det skal benyttes for at leve op til tilgængelighedskravene.

Og så det rigtigt svære…
Som tidligere indeholder de nye regler også krav som det synes næsten umuligt at leve op til. Et eksempel er brugen af video, der kan blive et stort set utilgængeligt medie for det offentlige hvis reglerne skal overholdes fuldt ud. Det bliver simpelthen for dyrt.

Live transmissioner fra byrådssalen skal tekstes. Videoer med såkaldt synkroniseret indhold, altså indhold hvor perception af både audio og video er nødvendig for forståelsen  skal forsynes med synstolkning (audiokommentarer i stil med “Hun går ud af døren”).
Det er en stor opgave, der hurtigt kan gøre det vanskeligt at arbejde med video!

Dertil kommer, at WCAG 2.0 stadig ikke findes på dansk hvilket bestemt ikke gør det lettere. Det er svært tilgængeligt stof (så bær over med mig hvis der er misforståelser i ovenstående).

2 reaktioner Læg en kommentar →
 1. august 10, 2010

  Hvis du savner en dansk oversættelse af WCAG, så kan du finde den her http://www.wcag20.dk/wcag20-da/, hvor den har ligget som draft siden efteråret 2009. Denne officielle danske oversættelse, som et udvalg med Danske Handicaporganisationer i spidsen har stået for, er i høring og vil blive udgivet her: http://www.w3.org/2003/03/Translations/byTechnology?technology=WCAG20.

 2. Rune Mejlvang permalink*
  august 11, 2010

  Hej Helene
  Tak for din kommentar- Jeg ved godt, at oversættelsen er til at finde, men som du selv skriver så er den stadig i høring hvorfor eksempelvis IT- og telestyrelsen stadig ikke linker til den. Og det er egentlig det jeg finder problematisk; at lade folk arbejde ud fra et regelsæt, der endnu ikke findes i officiel oversættelse.
  /Rune

Læg et svar

Bemærk: Du må bruge grundlæggende XHTML i dine kommentarer. Din mail-adresse vil aldrig blive offentliggjort.

Abonnér på dette kommentarfeed via RSS